Kontakt oss

Innlandet

20 partier vil stille til valg

20 partier har levert inn lister i Innlandet til stortingsvalget 13. september.

For

den

Illustrasjonsfoto: Tore Fjeld

Ved årets stortingsvalg består Innlandet av to valgdistrikter: Hedmark og Oppland. Det betyr at partiene må stille to lister i Innlandet dersom de ønsker å dekke hele fylket.

Det har 18 partier gjort. I tillegg er det ett parti som kun ønsker å stille liste i Hedmark: Redd naturen, mens ett parti kun stiller i Oppland: Piratpartiet.

Det betyr at det for hvert valgdistrikt er kommet inn 19 listeforslag.

Fire nye lister
Redd Naturen stiller liste til stortingsvalg for første gang i Innlandet.

Det samme gjelder Partiet Sentrum, Industri- og næringspartiet og Folkeaksjonen Nei til flere bompenger.

Godkjennes 1. juni
Dette er kun forslag til lister. Det er fylkesvalgstyret som skal endelig godkjenne listeforslagene basert på om de oppfyller kravene i valgloven. Frist for å godkjenne listene er 1. juni.

Mari jobber i redaksjonen i Lokalradioene i Innlandet som driver lokalradio i store deler av Innlandet på FM og DAB. Mari lager saker som gjelder Innlandet fylke. Radio Toten samarbeider med Lokalradioene i Innlandet om innslag på fylkesnivå.

På lufta fredag

08.00 Sommerradioen med Alexander
12.00 Variert musikk
14.00 Sommerradioen med Alexander
19.00 Platebaren (r) med Øystein
20.00 Dansekveld

Se hele oversikten her

Populært