Hva det innebærer å ta opp et usikret lån

Å ta opp et usikret lån betyr enkelt og greit at man låner penger uten å måtte stille med sikkerhet i form av pant (noe man blant annet gjør ved huskjøp). Man kan få lån uten sikkerhet hos mange forskjellige banker, og vilkårene varierer mellom hver långiver.

ANNONSØRINNHOLD FRA WWW.BILLIGEFORBRUKSLÅN.NO

For å kunne ta opp et usikret lån stiller bankene en del restriksjoner, blant annet i form av krav til inntekt, alder og kredittverdighet.

De fleste banker og låneinstitusjoner krever at man har en viss inntekt, sunn gjeldsgrad og og en stabil og forutsigbar økonomi.

Hvem kan søke finansiering?
I utgangspunktet kan alle individer over 18 år søke om usikrede lån. Derimot har de fleste forbruksbanker i dag en grense på 23-25 år, noe du finner mer informasjon om på billigeforbrukslån.no.

Et annet viktig krav er at låntaker ikke har noen betalingsanmerkninger, og at forholdet mellom gjeldsforpliktelser og inntekt overholder retningslinjene fastsatt av Finanstilsynet. Det er viktig for banken å forsikre seg om at lånesøker vil klare å betjene lånet som avtalt.

Beløpsgrensene påvirkes også direkte av lånesøkers privatøkonomi. Kan man vise til et sunt forhold mellom gjeld og inntekt vil banken være villig til å tilby høyere finansiering. Til gjengjeld vil det være vanskelig å få innvilget store forbrukslån dersom man allerede sitter med høy usikret gjeld.

Ting å ta hensyn til
Når man søker om et usikret lån er det noen ting man må ta hensyn til. I tillegg til at man må ha en viss inntekt, må man ha god kontroll på økonomien sin for øvrig. Det kan være lurt å sette sammen et budsjett (dersom man ikke har det fra før). Man bør også få laget seg en oversiktlig nedbetalingsplan.

I tillegg til at man må ha en viss inntekt, er det også viktig at man har kontroll på utgiftene når man vurderer å ta opp et (nytt) lån.

Noen bruker pengene til refinansiering
Dersom man har gjeld fra før, kan man refinansiere denne gjelden, hvilket betyr at man betaler ut den gamle gjelden eller deler av den med pengene fra det nye lånet. På denne måten kan man kvitte seg med gammel gjeld raskere.

Om man velger å refinansiere kan man kvitte seg med gamle lån og kreditter. Da vil det nye lånet ha en fast rentesats, uten at man behøver å forholde seg til flere kreditorer og ulike vilkår. Refinansiering er en løsning som benyttes av mange, og særlig når usikrede lån har hopet seg opp over tid.

Hva du bør vite om nedbetaling
Når man har fått innvilget et usikret lån bør man så snart som mulig begynne å betale ned på det. Man kan hos de fleste banker få velge mellom ulike løpetider på lånet, noe som gir en viss fleksibilitet for deg som låntaker. Man kan velge å betale et høyere beløp per måned på kortere tid, eller et lavere beløp per måned over lenger tid.

Dette bør du vite:

  • Du velger fritt å slette gjelden tidligere enn du har avtalt med banken, uten at det vil koste deg noe ekstra.
  • Forlenger du nedbetalingstiden vil det medføre store ekstrakostnader ettersom du belastes renter over lengre tid.

Vit at renten ofte er høyere på slike lån enn på for eksempel boliglån, studielån og billån. Det er derfor svært viktig at man har en god oversikt over sin personlige økonomi, og at man har et budsjett som tydelig viser alle inntekter og utgifter man har før man søker om lån.

Avslutningsvis
Oppsummert kan man si at voksne mennesker med fast og stabil inntekt kan få usikrede lån. Det som kreves er at søkeren er over 18 år (hos noen banker over 23-25 år), står uten betalingsanmerkninger, er norsk statsborger og ikke har mer gjeld enn at man kan klare å betjene det nye lånet.


ANNONSØRINNHOLD FRA WWW.BILLIGEFORBRUKSLÅN.NO