Fagforbundet i Østre Toten arrangerer årsmøte

Fagforbundet Østre Toten kaller inn til årsmøte på den digitale plattformen Teams, torsdag 27. januar kl.18.00

Påmelding gjøres på mail til inger@fag347.no eller tlf 48 10 68 11 innen 24.januar.

Link og sakspapirer sendes ut til påmeldte i forkant av møtet.

Dagsorden:
– Åpning v/leder Erik Haug
– Godkjenning av dagsorden
– Konstituering
– Årsberetning
– Valg
– Regnskap med revisjonsberetning
– Innkomne forslag
– Handlingsplan
– Budsjett

Hilsen styret i Fagforbundet Østre Toten!

  • Dato: 27. Januar 2022
  • Klokkeslett: 18:00
  • Sted: Teams
  • Telefon: 48 10 68 11
  • Kategori: Årsmøte