fbpx
1.2 C
Raufoss
onsdag. 22 mars 2023
A N N O N S E

Kjører med hjertet i halsen

Vedlikeholdet av norske veier får stryk

Én av to nordmenn har ikke tillit til at veiene er godt vedlikeholdt, viser ny undersøkelse.

– Folk kjører med hjertet i halsen på veier som smuldrer opp. Politikerne må ta folks bekymring for veistandarden på alvor, sier Ingunn Handagard, pressesjef i Norges Automobil-Forbund, NAF.

Nær én av to, 46 prosent, av befolkningen svarer at de ikke er trygge på at veiene er godt vedlikeholdt i en ny undersøkelse gjort av Norstat for NAF.

Kun 30 prosent svarer at de er trygge på at veivedlikeholdet.

Ikke nok midler
Samtidig bevilges det ikke nok midler til vedlikehold. I regjeringens forslag til statsbudsjett kom det ikke den nødvendige satsningen på rassikring og vedlikehold som NAF og flere har etterlyst.

Etterslepet på vedlikehold vil koste om lag 100 milliarder kroner å hente opp. I tillegg kommer et etterslep på rassikring på rundt 70 milliarder kroner.

Fakta om norske veier

  • Vedlikeholdsetterslepet på veiene er på om lag 100 milliarder kroner, fordelt med rundt 70 milliarder på fylkesvei og 30 milliarder på riksvei.
  • I tillegg kommer et etterslep på rassikring på 71 milliarder kroner for riks- og fylkesvei, for å få sikret kjente skredpunkt med høy og middels skredfaktor.
A N N O N S E

Les og hør mer