fbpx
-14 C
Raufoss
fredag. 27 januar 2023
A N N O N S E

A N N O N S E

A N N O N S E

A N N O N S E

A N N O N S E

A N N O N S E

Totenbanken deler ut penger til gode prosjekter

Hvert år deler lokalbanken ut flere millioner kroner til store og små prosjekter i regionen.

Nå er pengesekken åpnet for 2021, og banken tar imot søknader frem til fristen går ut 30. april.

246 fikk støtte
I fjor fikk 246 ulike prosjekter støtte fra bankens gaveutdeling.

Blant annet bidro banken med støtte til innkjøp av nettbrett på institusjonene i Østre Toten, Vestre Toten og Gjøvik kommuner, slik at de eldre både kan fikk se og snakke med sine nærmeste under pandemien.

Eina Vel fikk en gave på 200.000 kroner til prosjektet «Meieriparken», Eidsvold Turnforening Fotball fikk 200.000 kroner til oppgradering av stadion, og Vind IL fikk 100.000 kroner til sin nye flerbrukshall.

Det ble også delt ut mange mindre gaver, helt ned til Raufoss Mannskor som fikk 2.000 kr.

Alt henger sammen
– Vi støtter både kultur, idrett, utdanning og organisasjoner – fordi alt henger sammen i et samfunn, forteller banksjef Bedriftsmarked Jan Sverre Seierstad i Totens Sparebank.

Vi ønsker å bidra til et godt kulturtilbud, slik at næringslivet i regionen har et fortrinn når det gjelder rekruttering av arbeidskraft.

Banksjef Bedriftsmarked Jan Sverre Seierstad i Totens Sparebank

Ved å støtte kulturen og lokalidretten er vi også med på å ha et godt og variert fritidstilbud på Toten.

Den viktigste målgruppen for gaveutdelingen vår er barn og unge, sier Seierstad.

Trenger du støtte?
Har du et prosjekt du trenger penger til? Eller ønsker du å realisere en drøm om en festival eller noe annet? Banken uttaler at de gjerne ønsker å støtte gode tiltak som kommer allmenheten til gode.

Siden 1891 har Totens Sparebank delt ut gaver til allmennyttige formål, til sammen er det delt ut over 50 millioner kroner til små og store lag og foreninger.

Søknadsfristen er 30. april 2021. Alle som sender søknad får svar, enten de får tildelt midler eller ikke. Det søkes via www.gaveutdelingen.no.

A N N O N S E

Les og hør mer