fbpx
1.8 C
Raufoss
onsdag. 22 mars 2023
A N N O N S E

Søker skjønnsmidler etter datainnbruddet

Østre Toten kommune søker Statsforvalteren i Innlandet om skjønnsmidler tilsvarende de direkte utgiftene kommunen har fått knyttet til datainnbruddet og konsekvensene av det.

Søknadssummen er på 29,5 millioner kroner.

Da har kommunen trukket fra 250 kroner per innbygger, 3,7 millioner kroner, i obligatorisk egenandel.

Svært store utgifter
Østre Toten kommune har til nå hatt svært store utgifter direkte knyttet til selve datainnbruddet og konsekvensene av dette.

Til kommunestyrets møte onsdag 16. juni ble det utarbeidet et revidert kostnadsestimat over samlede utgifter direkte knyttet til datainnbruddet.

Dette viser at beregnede utgifter til eksterne aktører beløper seg til om lag 26,0 millioner kroner.

Etablering av ny IKT-drift
I tillegg kommer utgiftene knyttet til etablering av ny IKT-drift med 4,3 millioner kroner.

Til nå er det påløpt 2,2 millioner kroner i direkte lønnskostnader i form av ekstraarbeid og overtid blant egne ansatte.

Dette beløpet estimeres til 2,9 millioner kroner innen arbeidet er fullført i løpet av høsten.

Ikke tatt høyde for erstatningskrav
I utgiftberegningen er det ikke tatt høyde for eventuelle erstatningskrav fra rammet tredjepart eller mulig foretaksbot fra Datatilsynet.

Det samme gjelder tekniske undersøkelser og varslingsarbeid, dersom det legges ytterligere informasjon på det mørke nettet, skriver kommunen i en pressemelding til Radio Toten.

A N N O N S E

Les og hør mer