fbpx
-15.9 C
Raufoss
mandag. 27 mars 2023
A N N O N S E

Smitteutbrudd i ungdomsmiljøet – ukjent smittekilde

Torsdag 26. november blir det massetesting på alle elevene på videregående som er i karantene.

Dette dreier seg om i alt cirka 80 elever.

Prøvesvar forventes utover kvelden fredag og lørdag.

Rødt beredskapsnivå
Fra og med torsdag heves også beredskapsnivået til rødt på ungdomsskoletrinnene.

Dette gjør vi fordi det er mange treff av elever på tvers av aldersgrenser i ungdomsgruppen.

Det at beredskapsnivået heves til rødt betyr ikke at ungdomsskoleelevene er i karantene, skriver Østre Toten kommune i en pressemelding til Radio Toten.

Rødt beredskapsnivå i skole betyr:

 • Ingen syke skal møte på skolen
 • God hygiene
 • Unngå fysisk kontakt mellom personer (håndhilsning og klemming)
 • Kohortene har faste klasserom
 • Tilstrebe én meters avstand mellom elever/ansatte (også innad i kohorten)
 • Unngå trengsel og store samlinger
 • Holde avstand i pauser/friminutt og unngå kontakt mellom ulike kohorter
 • Rullering mellom fysisk oppmøte og fjernundervisning
 • Så langt som mulig unngå å bruke buss til og fra skolen

Beredskapsnivået på barnetrinnene beholder vi på gult nivå. Dette gjør vi fordi vi foreløpig behandler utbruddet som ett i ungdomsgruppen.

Flere tiltak vi nå innfører:

 • All organisert fritidsaktivitet for de som er i ungdomsskole- og videregående alder stenges.
 • Elever fra Lena-Valle tas ut fra praksis i helse, omsorg og velferd.

Alle tiltakene skal foreløpig gjelde ut neste uke, uke 49.

Den enkelte ungdomsskole vil sende ut nærmere informasjon om organisering av skoledagene i denne perioden.

A N N O N S E

Les og hør mer