fbpx
-9 C
Raufoss
mandag. 30 januar 2023
A N N O N S E

A N N O N S E

A N N O N S E

A N N O N S E

A N N O N S E

A N N O N S E

A N N O N S E

A N N O N S E

Skal ta for seg de lekkede dataene i et ekstraordinært formannskapsmøte

9. januar i år ble Østre Toten kommune utsatt for et massivt dataangrep og store datamengder ble stjålet.

Noen dager før påske ble deler av denne datamengden lagt ut på «det mørke nettet», som er en betegnelse på en del av internett som ikke ligger tilgjengelig på vanlig måte, og som brukes til omsetning av våpen, narkotika, stjålne passord og annet som kriminelle har fått tilgang på.

Unntatt offentlighet
Ordfører Bror Helgestad har innkalt til et ekstraordinært formannskapsmøte og i dette møtet vil revisjons- og rådgivningsselskapet KPMG orientere om de tekniske undersøkelsene som er gjennomført etter dataangrepet, skriver kommunen i en pressemelding til Radio Toten.

Kommunens personvernombud vil orientere om varslingsarbeidet og kommunedirektøren vil orientere om kommunens ansvar når data er på avveie.

Orienteringen fra KPMG blir unntatt offentlighet.

«Det mørke nettet»
Etter at det ble klart at kriminelle har lagt ut data på «det mørke nettet», har kommunen sammen med eksterne i hele påsken jobbet med å få på plass et varslingsapparat.

Enkeltpersoner er allerede blitt varslet, og disse har fått tilbud om bistand, råd og veiledning.

Det vil om kort tid bli sendt ut et generelt varsel til alle husstander i kommunen, om at alle våre innbyggere kan være berørt av lekkasjen.

I dette brevet vil det stå informasjon om hvordan man skal forholde seg til situasjonen.

Blir kontaktet
Ut fra kriterier om alvorlighet i hvert enkelt dokument, hvilke persondata som framkommer, vil noen av våre innbyggere også bli direkte kontaktet av kommunen.

Til slutt gjentar kommunen rådene de har gitt mange ganger: Dersom noen opplever at personsensitive data er kommet på avveie, forsøk på misbruk av bankkort eller svindel av annet slag, skal slike saker anmeldes til politiet på lik linje med øvrige anmeldelser.

A N N O N S E

Les og hør mer