fbpx
-12.8 C
Raufoss
tirsdag. 31 januar 2023
A N N O N S E

A N N O N S E

A N N O N S E

A N N O N S E

A N N O N S E

A N N O N S E

A N N O N S E

A N N O N S E

Nye smittetilfeller i Vestre Toten

Vedkommende er uten symptomer, og var i tillegg vaksinert, men testet seg rutinemessig etter opphold i hjemkommunen i påsken.

Få nærkontakter
Smittesporing har kartlagt et avgrenset antall nærkontakter blant pasientene som var på kontoret tirsdag.

De berørte personer som skal ha beskjed er orientert og satt i karantene.

Kun en av legene er også i karantene.

Gode rutiner
Som en følge av gode smittevernrutiner ved kontoret, med streng adskillelse medarbeiderne i mellom, så får dette kun begrensede konsekvenser for driften.

Bøverbru legekontor holdes åpnet med litt redusert kapasitet resten av uken.

Ingen av det personale som vil være der nå, er definert som smitteutsatt.

Må på karantenehotell
Smittesporingsteamet ble også varslet fra Gardermoen om at en person bosatt i Vestre Toten testet positivt for Covid-19 ved ankomst fra utlandet i påskeuken.

Vedkommende er uten symptomer, og skal være på karantenehotell inntil isolasjonstiden på 10 dager er over.

Det får således ingen konsekvenser for kommunen.

A N N O N S E

Les og hør mer