fbpx
-14.1 C
Raufoss
lørdag. 4 februar 2023
A N N O N S E

A N N O N S E

A N N O N S E

A N N O N S E

A N N O N S E

A N N O N S E

Digitalisering i offentlig sektor

Nå er det slutt på å levere skiltene på trafikkstasjonen

Har du en bobil, veteranbil eller motorsykkel som skal avregistreres for sesongen? Fra 12. september er det fort gjort!

– Vi er veldig fornøyde med å kunne levere denne tjenesten som betyr at våre brukere ikke trenger å levere eller hente skilt på trafikkstasjonen og i stedet beholder skiltene, og av- og påregistrerer på nett, sier Heidi Øwre, seksjonsleder i Statens vegvesen.

Dette sparer hver bruker for to oppmøter på trafikkstasjonen.

Digitalisering i offentlig sektor
Ordningen innføres som en del av regjeringens digitaliseringsstrategi for offentlig sektor.

Dette er en av flere løsninger som Statens vegvesen utvikler for å gi en enklere hverdag for innbyggere og næringsliv gjennom bedre tjenester, mer effektiv ressursbruk i offentlige virksomheter og legge til rette for produktivitetsøkning i samfunnet.

Viktig å tenke på ved avregistrering av kjøretøy:

  • Kjøretøyet skal ikke brukes fra det øyeblikket det er avregistrert.
  • Når kjøretøyet avregistreres, blir det automatisk uforsikret.
  • Bruk av uforsikret kjøretøy kan medføre gebyr eller sanksjoner og eier/fører kan bli økonomisk ansvarlig hvis kjøretøyet forårsaker skade.
  • Kjøring med avregistrert kjøretøy medfører gebyr på 5000 kroner. Fører og eier er solidarisk ansvarlig.
  • Kjøretøyet må plasseres forsvarlig og låst, og kan ikke stå på gate/vei, plass eller andre steder der allmenheten kan ferdes.
  • Alle som avregistrerer kjøretøyene sine, må informere andre som også har tilgang på kjøretøyet.
  • Vi anbefaler at skiltene tas av kjøretøyet og lagres på egnet sted slik at ingen ubevisst benytter ditt avregistrerte og uforsikrede kjøretøy.
A N N O N S E

Les og hør mer