fbpx
1.5 C
Raufoss
mandag. 20 mars 2023
A N N O N S E

Konsekvenser for drift på Korta og ungdomsskolen

Av dagens påviste, så var den første et barn tilhørende 1. klassetrinn på Korta skole, der det fra før har vært karantene grunnet en smittet elev.

En voksen i samme husstand testet også positivt senere i dag.

Det er sammenheng mellom disse, og det er holdepunkter for at smitten har skjedd utenfor skolen. Det er milde symptomer hos begge, heter det i en pressemelding fra Vestre Toten kommune.

Smittet på ungdomsskolen
En ungdom som var nærkontakt til den siste av de to tidligere påviste, tilhørende 10. trinn på ungdomsskolen, fikk påvist smitte på teststasjon i dag.

Det var ingen relevante symptomer, og ble funnet som et resultat av målrettet smittesporing og rask testing.

Det fikk derfor ingen ytterligere konsekvenser for ungdomsskolen, ettersom tiltak allerede var iverksatt. De øvrige testede på de aktuelle 10. trinns klassene fredag og i dag, har testet negativt.

Ingen sammenheng
Vestre Toten har dermed i løpet av uke 16 fått 15 nye tilfeller. Disse er imidlertid spredt på 4 klart adskilte klynger med hver sin antatt kjent inngang. Altså intet sammenhengende utbrudd.

I det antall ligger også 6 ulike husstander der flere er smittet internt. Antall nærkontakter er høyt. Disse er da i karantene, og skal testes i løpet av uken, kan vi ennå ikke si med sikkerhet om vi har klart å slå ned smitten.

Er optimistiske
Det store antall negative tester blant de berørte, og de omfattende tiltak som er iverksatt, gir likevel grunn til en behersket optimisme.

Selv om det fremdeles er tidlig i forløpet for flere av disse klyngene og deres karantenesatte, så mener vi at tiltakene som er iverksatt vil sørge for å begrense risikoen for spredning, skulle flere vise seg å være smittet.

Tett samarbeid
Skolene har, sammen med skolesjefen, samarbeidet tett med smittesporingsteamet, og kommuneoverlegen. Kommuneoverlegen har foreløpig ikke vurdert det nødvendig å anbefale kommunen å heve det generelle tiltaks nivået i skolene fra gult til rødt.

Det høye antall i karantene også blant personalet, gir imidlertid en del driftsutfordringer. Skolesjefen har, sammen med rektorene på Korta barneskole og Vestre Toten ungdomsskole, sendt ut følgende informasjon til elevene og dere foresatte:

Vestre Toten ungdomsskole: Tre smittede, flere klasser og ansatte på 10. trinn i nærkontaktkarantene.

  • Alle elever på 10. trinn får fjernundervisning i uke 17.
  • 8. og 9. trinn har undervisning på skolen som normalt.

Korta skole: Tre smittede fordelt på 1. og 4. trinn og alle elever på trinnene i nærkontaktkarantene. En del av elevene på 2. trinn i nærkontaktkarantene. En gruppe ansatte i nærkontaktkarantene.

  • 1. og 4. trinn får fjernundervisning i hele uke 17.
  • 2. trinn får fjernundervisning fra starten av uka, mens 6. trinn har halv dag på skolen og halv dag med fjernundervisning i hele uke 17.
  • 3., 5. og 7. trinn har undervisning på skolen som normalt.
A N N O N S E

Les og hør mer