fbpx
2.4 C
Raufoss
torsdag. 9 februar 2023
A N N O N S E

A N N O N S E

A N N O N S E

A N N O N S E

A N N O N S E

A N N O N S E

Rammer de tre menighetene likt

Strømpris fører til stengte kirker i Vestre Toten

Vestre Toten kirkelige fellesråd har vedtatt å stenge 2 av 3 kirker i januar, februar og mars 2023. Dette ble konklusjonen da neste års budsjett nylig ble vedtatt.

Med et samlet driftsbudsjett på 13 millioner og en budsjettert strømkostand på nesten 1,2 millioner kroner blir det trangere tider for kirkene i Vestre Toten det kommende året.

Temperaturen ble allerede i november redusert til 17 grader under seremonier og andre aktiviteter i kirkene.

Stengning av kirker rammer de tre menighetene likt
Raufoss kirke er åpen i januar, Ås kirke holder åpent i februar og Eina kirke mars.

Det er nå planlagt store fellesgudstjenester der publikum oppfordres til å besøke nabomenighetene i kommunen.

Denne perioden blir det derfor rikelig med både ansattressurser og frivillige, så dette skal bli flotte gudstjenester.

Man får kanskje ikke gjennomført dåpen i sin «egen» kirke, men den lokale presten og andre kjente vil være med.

Transport uten ekstra belastning
Den største utfordringen er knyttet til begravelser som må gjennomføres der det er oppvarmet kirke.

Ved kremasjon bør dette gå greit, men ved «tradisjonell» gravferd skal kiste og gravfølge til den lokale gravplass.

Transport av kiste blir uten ekstra belastning for de pårørende.

En betydelig innsparing
– Vi ber om forståelse for at vårt tilbud blir noe redusert i omfang denne perioden, skriver kirkeverge i Vestre Toten, Gunnstein Endal, i en pressemelding til Radio Toten.

Med disse tiltakene forventes det en betydelig innsparing slik at øvrige deler av vår virksomhet ikke skal bli rammet, skriver Endal.

A N N O N S E

Les og hør mer