fbpx
-15.8 C
Raufoss
fredag. 27 januar 2023
A N N O N S E

A N N O N S E

A N N O N S E

A N N O N S E

A N N O N S E

A N N O N S E

Mange unge sliter psykisk

Frykter enda flere unge uføre

Andelen uføre i samfunnet gikk litt ned i fjor. – Men blant de aller yngste øker andelen. Mange av dem sliter med psykiske lidelser.

Det sier rådgivende lege i Frende Forsikring, Helge Skjerven.

Uføretrendene er hentet fra 3. kvartalstallene til NAV fra 2022.

Mange unge sliter psykisk
I en undersøkelse Sentio har gjort for Frende blant 1000 studenter, sa 1 av 3 at de hadde følt på økte psykiske helseutfordringer etter at pandemien traff verden.

– I årene siden pandemien har en rekke andre usikkerhetsfaktorer dukket opp i Norge og verden, sier legen.

Priser som øker mer enn lønningene, et vanskelig boligmarked og kraftig renteoppgang treffer mange unge hardt.

I tillegg kommer en usikker krigssituasjon i Europa og avløser en pandemi.

– Jeg er redd alt dette spiller inn og fører at enda flere unge blir uføre i årene som kommer, sier han.

Flere melder skade på grunn av psyken
Kvartalsstatistikken til NAV viser til veksten i andelen uføre under 30 gjennom mange år og sier at «den viktigste faktoren bak denne veksten er en stadig økende uføretrygding av 18-åringer, noe som ser ut til å skyldes flere barn og unge med psykiske lidelser».

– Vi ser tydelig at dette stemmer når det kommer til skader meldt på uføreforsikring og barne- og ungdomsforsikring de siste årene.

Mange av disse er knyttet til psykiske lidelser, sier Helge Skjerven i en pressemelding.

A N N O N S E

Les og hør mer