fbpx
-15.5 C
Raufoss
mandag. 27 mars 2023
A N N O N S E

Et oppgjør med dagens hogstmetoder

Framtidas skogbruk – skal vi fortsette som nå?

Naturvernforbundet i Gjøvik, Toten og Land og Skogselskapet i Oppland har gått sammen om et åpent møte om framtidas skogbruk.

Innledere på møtet vil være daglig leder i Skogselskapet Oppland, Ola Gram Dæhlen og Gjermund Andersen, mangeårig leder av Naturvernforbundet i Oslo og nå leder av skogutvalget i Norges Naturvernforbund.

Gjermund er forfatter av flere bøker om skog og skogbruk, blant annet «De siste eventyrskogene» og «Nytt Skogbruk».

Tar et oppgjør
I sistnevnte bok tar han et oppgjør med dagens hogstmetoder og hevder at et nytt skogbruk med mer bruk av plukkhogst er nødvendig både av hensyn til friluftsliv, biologisk mangfold og klimahensyn.

Han hevder dessuten at et slikt skogbruk vil være mer lønnsomt enn dagens skogbruk.

Møtet finner sted på biblioteket på Gjøvik 22. februar.

A N N O N S E

Les og hør mer