fbpx
-14 C
Raufoss
fredag. 27 januar 2023
A N N O N S E

A N N O N S E

A N N O N S E

A N N O N S E

A N N O N S E

A N N O N S E

Omfattende undersøkelse

Færre av de yngste er på Snapchat og TikTok

Halvparten av norske ni- og tiåringer er på sosiale medier, men likevel bruker færre av de yngste Snapchat og TikTok nå enn for to år siden. Det viser Medietilsynets nye undersøkelse Barn og medier 2022.

Ni av ti 9-18-åringer er på sosiale medier, ifølge undersøkelsen. Fra 13 års alder bruker nesten alle slike tjenester.

Totalt er det omtrent like mange tenåringer på sosiale medier som da Medietilsynet gjennomførte forrige barn og medier-undersøkelse for to år siden.

Ikke sikker på årsaken
– Vi vet ikke noe sikkert om årsaken til at bruken i de yngste aldersgruppene har gått ned, men nedgangen kan tyde på at flere foreldre holder igjen når det gjelder hvor tidlig barna slipper til på sosiale medier, sier Mari Velsand, direktør i Medietilsynet.

YouTube, Snapchat og TikTok er de mest brukte tjenestene blant barn og unge, og bruken av TikTok har økt mest de siste to årene.

I 2022 er over sju av ti av 9-18-åringene på TikTok, mot vel seks av ti i 2020.

Nedgang for YouTube
Ni av ti 9-18-åringer bruker YouTube, som dermed er den mest brukte tjenesten.

Videoplattformen brukes likevel av en mindre andel blant de eldre barna nå enn for to år siden.

Dette samsvarer med Kantars nye rapport om 15-24-åringenes medievaner, der bruken av YouTube gikk ned med ti prosentpoeng fra 2020 til 2021.

Mest brukte sosiale medier-tjenester blant 9-18 åringer i 2022

  • YouTube: 91 prosent (mot 95 prosent i 2020).
  • Snapchat: 78 prosent (mot 80 prosent i 2020).
  • TikTok: 73 prosent (mot 65 prosent i 2020).
  • Instagram: 64 prosent (mot 65 prosent i 2020).
  • Facebook: 50 prosent (mot 51 prosent i 2020).
  • Discord: 36 prosent (mot 29 prosent i 2020).
  • Roblox: 31 prosent (mot 30 prosent i 2020).

Kilde: Barn og medier 2022 (Medietilsynet). Data er samlet inn og bearbeidet av Kantar Public på oppdrag fra Medietilsynet.

A N N O N S E

Les og hør mer