fbpx
-8.5 C
Raufoss
søndag. 26 mars 2023
A N N O N S E

2 nye smittet registrert i Vestre Toten

– Det ene ble funnet ved vår egen teststasjon, og kan knyttes til det omtalte utbruddet på Fahlstrøm på Gjøvik, skriver kommuneoverlege i Vestre Toten, Jens A. Mørch, i en pressemelding.

Det andre tilfellet ble meldt sent i ettermiddag fra teststasjon på Gjøvik og er knyttet til det omtalte smitteutbruddet i russemiljøet på Gjøvik.

Begge er unge kvinner
Hos den ene er det milde symptomer, fremdeles tidlig i forløpet.

Den andre hadde angivelig ingen symptomer ved testing. Det er ingen direkte sammenheng mellom disse, eller med noen de øvrige smitteklyngene man har i Vestre Toten.

Som vist til, så har smitten skjedd utenfor egen kommune.

Raufoss videregående
Tidligere i dag, ble det også varslet om at en elev på 3. trinn Raufoss videregående, bosatt i annen kommune, hadde testet positivt.

I nært samarbeid mellom skolens ledelse, kommunelegen og smittesporingsteamet, ble klassen satt i karantene, og de fleste elever og lærer for klassen ble testet allerede i dag søndag.

Hever tiltaksnivået
Det er ingen andre holdepunkter for smitte, eller smittespredning ved skolen, slik at tiltakene er avgrenset til klassen det gjelder.

Kommuneoverlegen ble tidligere orientert av sin kollega på Gjøvik at man der har besluttet å heve tiltaksnivået på videregående til rødt.

Gult tiltaksnivå
I samråd med rektor ved Raufoss videregående, og utfra den lokale situasjoner, med lavt smittetrykk, har kommunelegen anbefalt at Raufoss videregående fortsetter på gult tiltaksnivå.

Og med en oppfordring til alle elevene om å være ekstra nøye på smittevernet framover.

Oppfordring til enda større aktsomhet!
Samtidig som vi vet av mange, også blant russen – forsøker å opptre forsvarlig, så er det stadig en påminnelse om hvor lite som skal til.

Og spesielt at mye av smitten som er påvist nå, ser ut til å ha smittet i en så tidlig fase at de smittede ikke selv var klar over det.

Få situasjoner
Det er ikke noe som tilsier at vi står for noen endring i smittsomheten til viruset, slik noen har spekulert i, skriver kommuneoverlegen.

De meldte tilfellene, i likhet med de aller fleste av de som er meldt i regionen for tiden ser ut til å kunne knyttes til noen få situasjoner der det ganske enkelt har vært for mange, for tett og for lenge, og dermed gjort det svært lett for viruset å spre seg.

Respekter smittevernrådene
Det eneste som kan stoppe dette nå, er alle respekterer smittevernrådene, spesielt i sosiale sammenkomster. Samt at karantenekravene, når det er aktuelt, overholdes strengt.

Hele regionen er berørt av de utbrudd som er oppstått på Gjøvik, og kommuneoverlegen ønsker å rette en stor takk til TISK personalet i alle kommunene for godt og målrettet arbeide og samarbeide.

Har stor tro på samarbeid
– Godt samarbeide på tvers av kommunegrensene er helt avgjørende om vi skal nok en gang lykkes å avgrense disse smitteutbrudd, skriver kommuneoverlege Jens A. Mørch.

Han har stor tro på at vi skal klare det denne gangen også.

A N N O N S E

Les og hør mer