Sendere

Satt inn reservesender på Helgøya 12. juni 2016 (lyd på 99,6 MHz fra kl. 18:02)

Antenner, radiosendere, mottagere og slut-trinn

 

To Top