Kommunestyremøter

Kommunestyremøte fra Vestre Toten 28. november – Lydfiler lagt ut

Kommunestyresalen

Kommunestyremøte fra Vestre Toten 28 november 2019 fra kl. 18:00-20:07
Kommunestyremøte fra Vestre Toten 28. november 2019 fra kl. 20:37-22:04

Kommunestyremøte fra Vestre Toten 28. november 2019

Oppstart kl. 18:00-18:02
Møteinnkalling
0097/19 – GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA FORRIGE MØTE kl. 18:02-18:03
0098/19 – REFERATER kl. 18:03-18:03
0099/19 – BUDSJETT- OG AKTIVITETSOPPFØLGING 3. KVARTAL 2019 kl. 18:03-18:13
0100/19 – FINANSRAPPORT FOR 2019 ANDRE TERTIAL kl. 18:13-18:23
0101/19 – UTREDNING AV FREMTIDIG LØSNING FOR STORKJØKKEN OG VASKERI kl. 18:23-19:37 gruppemøte kl. 19:49-20:07

Pause fra kl. 20:07- 20:37
0102/19 – REVISJONSRAPPORT SELSKAPSKONTROLL – HORISONT MILJØPARK IKS kl. 20:37-20:50
0103/19 – BOSETTING AV FLYKTNINGER ÅR 2020 kl. 20:50-21:08
0104/19 – REGIONALT NÆRINGSUTVIKLINGSPROGRAM – VIDEREFØRING kl. 21:08-21:13
0105/19 – STATLIGE ARBEIDSPLASSER I GJØVIKREGIONEN – KOMMUNALT BIDRAG… kl. 21:13-21:34
0106/19 – SØKNAD OM VARIG FRITAK FRA POLITIKSE VERV – FRIDA… kl. 21:34-21:35
0107/19 – VALG AV REREPRESENTANTER TIL FOLKEVALGTE ORGANER 2019 -… kl. 21:35-kort pause 21:48-21:59
0108/19 – VALG AV REREPRESENTANTER TIL ANDRE KOMMUNALE ORGAN 2019 -…kl. 21:59-22:01
0109/19 – VALG AV REREPRESENTANTER TIL MEDVIRKNINGSORGAN 2019 – 2023 kl. 22:02-22:02

Åpen Post kl. 22:02-22:04

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Populære innlegg

To Top