Kommunestyremøter

Kommunestyremøte fra Østre Toten 13. november – Lydfiler og Video lagt ut

Kommunestyremøte fra Østre Toten 13. november

Kommunestyremøte fra Østre Toten 13. november kl. 17:00 – 18:42

Onsdag 13. november er det nytt kommunestyremøte.Radio Toten vil overføre møtet direkte med lyd og bilde her på Facebook.Her er sakene som skal behandles:https://bit.ly/2pPuj3z

Slået op af Østre Toten kommune i Onsdag den 13. november 2019

Kommunestyremøte fra Østre Toten 13. november

103/19 Godkjenning av innkalling kl. 17:00-17:02
104/19 Godkjenning av saksliste kl. 17:02-17:03
105/19 Godkjenning av protokoll kl. 17:03-17:04
106/19 Referatsaker kl. 17:04-17:05
107/19 Orienteringssaker kl. 17:05-17:43
108/19 Eierskapsmelding 2018 – Østre Toten kommune kl. 17:43- 18:00
109/19 Valg av råd for personer med funkskjonsnedsettelse
2019-2023 kl. 18:00-18:04 – Saken Utsatt
110/19 Valg av styrer og råd 2019-2023 kl. 18:04-18:19111/19 Delegeringsreglement 2019 – 2023 kl. 18:19-18:24
112/19 Revisjonsrapport selskapskontroll: Horisont Miljøpark
IKS kl. 18:24-18:40 —- Møte slutt kl. 18:42

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Populære innlegg

To Top