Kommunestyremøter

Kommunestyremøte fra Østre Toten 16. oktober – Lydfiler og bilder lagt ut

Oppdatert 17. oktober 2019

Kommunestyremøte fra Østre Toten 16. oktober 2019

Kommunestyremøte fra Østre Toten 16. oktober 2019

Onsdag 16.10.2019 var det nytt kommunestyremøte, som du kan høre møte her på Facebook. I dette møte vil Bror Helgestad overta ordførerkjedet etter Guri Bråthen.

Kommunestyremøte 16.10.2019

Onsdag 16.10.2019 er det nytt kommunestyremøte, som du kan følge direkte her på Facebook. I dette møte vil Bror Helgestad overta ordførerkjedet etter Guri Bråthen.Her er alle sakene som skal behandles: https://bit.ly/2VU04UN

Slået op af Østre Toten kommune i Onsdag den 16. oktober 2019

Åpning av møte kl. 17:00 17:02

Sak nr. Sakstittel
088/19 Godkjenning av innkalling kl. 17:02-17:03
089/19 Godkjenning av saksliste kl. 17:03-17:04
090/19 Godkjenning av protokoll kl. 17:04-17:04
091/19 Referatsaker kl. 17:04-17:05
092/19 Godkjenning av kommunestyrevalget i Østre Toten
kommune 2019 kl. 17:05-17:08
093/19 Valg av formannskap 2019-2023 kl. 17:08-17:33
094/19 Valg av ordfører/varaordfører 2019-2023 kl. 17:33-17:47

Ordfører Bror Helgestad


095/19 Valg av kommunalt kontrollutvalg 2019-2023 kl. 17:47-17:54
096/19 Valg av utvalg 2019-2023 kl. 17:54-18:07
097/19 Valg av eldreråd 2019-2023 kl. 18:07-18:32
098/19 Valg av råd for personer med funksjonsnedsettelse
2019-2023 kl. 18:32-18:34 saken Utsatt
099/19 Valg av ungdomsråd 2019-2023 kl. 18:34-18:4 Saken Utsatt
100/19 Valg av repesentanter til KS 2019-2023 kl. 18:35-18:38
101/19 Valg av representanter til Gjøvikregionen
interkommunalt politisk råd og regionstyret for 2019 –
2023 kl. 18:38-43
102/19 Valg av valgkomite 2019-2023 kl. 18:43-18:50

Møte slutt kl. 18:52

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Populære innlegg

To Top