Kommunestyremøter

Kommunestyremøte fra Østre Toten 18. september – Lydfiler lagt ut

Østre Toten Kommune Guri Bråten

Kommunestyremøte fra Østre Toten 18. september kl. 13:00-14:55
Kommunestyremøte fra Østre Toten 18. september kl. 14:55-15:50

Kommunestyremøte fra Østre Toten 18. september kl. 17:00-18:10

Kommunestyremøte fra Østre Toten 18. september 2019 Sendt fra Bygdestua på Vangen

Sak nr. Sakstittel
069/19 Godkjenning av innkalling kl. 13:00-13:03
070/19 Godkjenning av saksliste
071/19 Godkjenning av protokoll
072/19 Referatsaker
073/19 Oppdatert status på vedtak i sak 094/17 – «Rapport fra tverrpolitisk arbeidsgruppe, Innretning av eiendomsskatt i Østre Toten kommune» kl. 13:03- 13:40
074/19 Forslag på ny politisk struktur kl. 13:40-13:55
075/19 Forskrift om folkevalgtes godtgjøring i Østre Toten kommune kl. 13:55-14:40
076/19 Håndbok for folkevalgte, revidert og vedtatt høsten 2019 kl. 14:40-14:49
077/19 Strategi for digital innovasjon kl. 14:49-51
078/19 Statusrapport første halvår 2019 kl. 14:51-15:09
079/19 Finansrapport første halvår 2019 kl. 15:09-15:10
080/19 Revidert økonomireglement kl. 15:10-15:18
081/19 Regulering av festeavgift-Enge Store kl. 15:18-15:23
082/19 Opptak av startlån i Husbanken kl. 15:23-15:24
083/19 Mattilbudet i barnehage og SFO kl. 15:24-15:41
084/19 Harmonisering av renovasjonsgebyrer i Gjøvikregionen – behandling i formannskap og kommunestyre kl. 15:15:48
085/19 Legevakt – godkjenning av nytt forprosjekt kl. 15:50

Pause
086/19 Forvaltningsrevisjonsrapport: Investeringsprosjekter VAR-området kl. 17:00-17:54

087/19 Nytt UV-anlegg ved Østre Toten kommunes vannverk kl. 17:54-18:10

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Populære innlegg

To Top