Kommunestyremøter

Kommunestyremøte fra Vestre Toten 29. august – Lydfiler lagt ut

Oppstart kl. 18:00-18:02

Kommunestyremøte fra Vestre Toten kl 18:00 – 1930 29. august
Kommunestyremøte fra Vestre Toten kl. 19:30 – 21:50 29. august

Kommunestyremøte fra Vestre Toten 29. august 2019

Møteinnkalling
0070/19 – GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA FORRIGE MØTE kl. 18:03-18:03
0071/19 – REFERATER kl. 18:03-18:04
0072/19 – INTERPELLASJON FRA SVEIN ERIK SØRENSEN – STATLIG… kl. 18:04-18:19
0073/19 – FORSLAG TIL ENDRING I POLITISK ORGANISERING kl. 18:19-19:30

Pause fra 19:30 til 19:50
0074/19 – HUSHOLDNINGSRENOVASJON VESTRE TOTEN – HARMONISERING GEBYRER kl. 19:50-20:09
0075/19 – MEDLEMSSKAP I LYNTOGFORUM – GUDBRANDSDALEN/MJØSA kl. 20:09-20:24
0076/19 – RIVING AV GAMLE REINSVOLL UNGDOMSSKOLE OG GYMBYGG kl. 20:24-21:18
0077/19 – REVISJONSRAPPORT – ETTERLEVELSE AV HABILITETSBESTEMMELSER… kl. 21:18-21:48

Møte Slutt 21:50

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

To Top