Kommunestyremøter

Kommunestyremøte fra Vestre Toten 20. juni – Lydfiler lagt ut

Kommunestyremøte fra Vestre Toten 20. juni kl. 09:00 – 16:08

Kommunestyremøte fra Vestre Toten 20. juni 2019 – kl. 09:00-10:05

0053/19 – TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN 2018 kl.. 09:04-10:05

Sak 0054/19 og 0057/19 og 0067/19

0054/19 – RAUFOSS STORHALL – KOMMUNAL MEDVIRKNING
0057/19 – REHABILITERING TOTENBADET
0067/19 – FORSLAG TIL VETERANPLAN FOR KOMMUNENE I GJØVIKREGIONEN

Sak 0059/19 -0058/19-0056/19-0059/19

0055/19 – TILBYGG OG REHABILITERING AV RAUFOSSHALLEN
0058/19 – FERDIGSTILLELSE IHLE BARNEHAGE OG FLERBRUKSHUS 0056/19 – UTREDNING AV FREMTIDIG LØSNING FOR STORKJØKKEN OG…Saken Utsatt
0059/19 – KOMMUNAL GARANTI – VESTRE TOTEN RÅDHUS AS kl. 13:38-13:41

0064/19-0060/19-0062/19-0063/19-0061/19-0066/19-0068/19-0069/19- Føden og Åpen post

0064/19 – RAUFOSS – TILKJENNES BY-STATUS
0060/19 – FINANSRAPPORT FOR 2019 FØRSTE TERTIAL
0062/19 – REHABILITERING – TØMMESTASJON FOR BOBILER
0063/19 – INTERPELLASJON FRA PAULA ELVESVEEN OM APPELL TIL… 0061/19 – GRENSEJUSTERING MELLOM VESTRE TOTEN OG GJØVIK – RAUFOSS…
0066/19 – FOLKEVALGTPROGRAM 2019 – 2023
0068/19 – SØKNAD PILOT SAMORDNING AV STATLIGE TILSKUDD RETTET MOT…
0069/19 – SAMARBEIDSAVTALE – GJØVIKREGIONEN INTERKOMMUNALE POLITISKE… Sommerstenging av Fødeavdelingen ved Gjøvik Sykehus
Åpen Post – Sårbarhetsanalyse Drikkevann

0051/19 – GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA FORRIGE MØTE kl. 09:04-09:04
0052/19 – REFERATER kl. 09:04-09:04
0053/19 – TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN 2018 kl.. 09:04-10:05
0054/19 – RAUFOSS STORHALL – KOMMUNAL MEDVIRKNING kl. 10:12-11:21
0057/19 – REHABILITERING TOTENBADET kl. 11:24-11:28
0067/19 – FORSLAG TIL VETERANPLAN FOR KOMMUNENE I GJØVIKREGIONEN kl. 11:28-11:30
Pause kl. 11:30-12:00
0055/19 – TILBYGG OG REHABILITERING AV RAUFOSSHALLEN kl. 12:00-12:10
0058/19 – FERDIGSTILLELSE IHLE BARNEHAGE OG FLERBRUKSHUS kl. 12:10-12:17
0056/19 – UTREDNING AV FREMTIDIG LØSNING FOR STORKJØKKEN OG… kl.12:17-13:37 Saken Utsatt
0059/19 – KOMMUNAL GARANTI -VESTRE TOTEN RÅDHUS AS kl. 13:38 13:41
Pause kl. 13:41-13:46
0064/19 – RAUFOSS – TILKJENNES BY-STATUS kl. 13:46-14:11
0060/19 – FINANSRAPPORT FOR 2019 FØRSTE TERTIAL kl. 14:11-14:21
0062/19 – REHABILITERING – TØMMESTASJON FOR BOBILER
kl. 14:21-14:23
0063/19 – INTERPELLASJON FRA PAULA ELVESVEEN OM APPELL TIL… kl. 14:23-14:41 0061/19 – GRENSEJUSTERING MELLOM VESTRE TOTEN OG GJØVIK – RAUFOSS… kl. 14:41-15:07
0066/19 – FOLKEVALGTPROGRAM 2019 – 2023 kl. 15:07-15:17
0068/19 – SØKNAD PILOT SAMORDNING AV STATLIGE TILSKUDD RETTET MOT… kl. 15:17-15:27
0069/19 – SAMARBEIDSAVTALE – GJØVIKREGIONEN INTERKOMMUNALE POLITISKE… kl. 15:27-15:46 Sommerstenging av Fødeavdelingen ved Gjøvik Sykehus kl. 15:46-15:52 — Åpen Post – Sårbarhetsanalyse Drikkevann kl. 15:52-16:08

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Populære innlegg

To Top