Kommunestyremøter

Kommunestyre fra Østre Toten 19. juni – Lydfiler lagt ut

Østre Toten Kommune Guri Bråten

Direkte Overføring av Bilde og Lyd på Facebook sidene til Østre Toten

Kommunestyremøte 19. juni klokka 9.00

I morgen, onsdag 19. juni, er det siste kommunestyremøtet før sommerferien. Det begynner klokka ni på formiddagen.Radio Toten stremaer møtet, i tillegg til at de som vanlig har radiooverføring.Her er sakene om skal behandles: https://www.ostre-toten.kommune.no/innsyn.aspx?response=mote&moteid=2395&scripturi=/innsyn.aspx&skin=infolink&Mid1=18&

Slået op af Østre Toten kommune i Tirsdag den 18. juni 2019
Kommunestyremøte fra Østre Toten 19. juni 2019_kl. 09:00-11:30
Kommunestyremøte fra Østre Toten 19. juni 2019_kl. 12:00-13:55
Kommunestyremøte fra Østre Toten 19. juni 2019_kl. 14:12-16:20

Kommunestyremøte fra Østre Toten 19. juni 2019

Sak nr. Sakstittel
044/19 Interpellasjon kl. 09:05-09:16
045/19 Godkjenning av innkalling 09:16-09:16
046/19 Godkjenning av saksliste kl.09:17-09:17
047/19 Godkjenning av protokoll kl. 09:17-09:17
048/19 Orienteringssaker kl. 09:17-10:01
049/19 Kommuneplanens arealdel 2018-2030 kl.10:01-11:30
Pause kl. 11:30- 12:00
049/19 Kommuneplanens arealdel 2018-2030 kl. 12:00-13:14
050/19 Detaljreguleringsplan for Valle internat –
sluttbehandling kl. 13:14-13:16
051/19 Samarbeidsavtale Gjøvikregionen interkommunale
poltiske råd kl. 13:16-13:18
052/19 Strategiske prioriteringer 2020 – 2023 kl. 13:18-gruppemøte 13:55–14:12-14:21
053/19 Finans- og gjeldsforvaltningsrapport for 2018 kl. 14:21-14:22
054/19 Finans- og gjeldsrapport for 1. kvartal 2019 kl. 14:22-14:22
055/19 Justering av investeringsbudsjettet for 2019 kl. 14:22-14:27
056/19 Nedklassifisering av fylkesveger til kommunal veg og
ny ansvarsfordeling for gatelys i østre Toten kl. 14:27-14:49
057/19 Medlemsskap i Lyntigforum Gudbrandsdalen/Mjøsa kl. 14:49-14:58
058/19 Østre Toten Idrettspark- søknad om forskudd av
merverdiavgift kl. 14:58-15:00
059/19 Innføring av seriøsitetsbestemmelsene i bygge- og
anleggskontrakter kl. 15:00-15:06
060/19 Regional veteranplan Gjøvikregionen kl. 15:06-15:07
061/19 Fosterhjemstilsyn med Gjøvik som vertskommune kl. 15:07-15:12
062/19 Kulturpolitikk for barn og unge- hva vil vi oppnå?
UKMs strategiplan 2020-2024 kl. 15:12- 15: 13
063/19 Høring forslag til endringer i barnehageloven med
forskrifter (ny regulering av private barnehager kl. 15:13-15:19
064/19 TV-aksjonen 2019 kl. 15:19-15:20
065/19 Barnetrygd og sosialhjelp kl. 15:20-16:02
066/19 Politisk oppgaveutvalg – framdrift kl. 16:02-16:07
067/19 Forskrift om folkevalgtes godtgjøring i Østre Toten kommune kl. 16:07-16:14
068/19 Innbyggerforslag, kl. 16:14-16:20

Møte slutt kl. 16:20

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Populære innlegg

To Top