Kommunestyremøter

Kommunestyremøte fra Vestre Toten 23. mai – Lydfiler lagt ut

Kommunestyremøte fra Vestre Toten kl. 09:00-11:01

Kommunestyremøte fra Vestre Toten kl. 11:33-13:30

Kommunestyremøte fra Vestre Toten 23. mai 2019

Saker til kommunestyremøte 23. mai 2019

Møteinnkalling
0039/19 – GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA FORRIGE MØTE kl. 9:03-09:04
0040/19 – REFERATER kl. 09:04-09:04
0041/19 – VESTRE TOTEN KOMMUNES ÅRSREGNSKAP OG ÅRSRAPPORT FOR 2018 kl. 09:04-10:00
0042/19 – TOTENBADET VESTRE TOTEN KF – REGNSKAP 2018 kl. 10:00-10:30
0043/19 – FINANSRAPPORT FOR 2018 kl. 10:30-10:36
0045/19 – INTERPELLASJON FRA SVEIN ERIK SØRENSEN OM ATS MJØSBYEN kl. 10:36-10:58
0044/19 – BUDSJETT- OG AKTIVITETSOPPFØLGING 1. KVARTAL 2019 kl.11:33-11:46
0046/19 – BREDBÅNDSUTBYGGING – KOMMUNALT UTBYGGINGSTILSKUDD – FASE 2 kl. 11:46-11:50
0047/19 – TILSKUDD RAUFOSS INDUSTRIHISTORISKE SAMLINGER – ETABLERING kl. 11:50-12:06
0048/19 – FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM KOMMUNEDELPLAN VEG 2019-2023 kl. 12:06-12:41
0049/19 – REVIDERING AV POLITIVEDTEKTENE I VESTRE TOTEN KOMMUNE-… kl 12:50-12:59
0050/19 – HØRING – PARTNERSKAPSMODELL – KOMMUNENE I INNLANDET OG… kl: 12:59-13:11
Åpen Post kl. 13:31

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

To Top