Kommunestyremøter

Kommunestyremøte fra Østre Toten 15. mai – Lydfiler lagt ut.

Møte sendes også på Facebook sidene til Østre Toten med bilde og lyd.

https://www.facebook.com/ostretotenkommune/videos/697137637368835/

Kommunestyremøte fra Østre Toten 15 mai 2019_kl 1700-1900
Kommunestyremøte fra Østre Toten 15 mai 2019_kl 1930-2107

Kommunestyremøte fra Østre Toten 15.mai 2019

Oppstart kl. 17:00- 17:01

Sak nr. Sakstittel
026/19 Godkjenning av innkalling
027/19 Godkjenning av saksliste
028/19 Godkjenning av protokoll
029/19 Interpellasjoner kl: 17:05- 17:28
030/19 Kontrollutvalgets årsrapport 2018 kl. 17:28- 17:45
031/19 Årsrapport 2018 kl. 17:45-18:01
032/19 Regnskap 2018 kl. 18:01-18:27
033/19 Kvalitetsrapport for grunnskolen i Østre Toten 2018 kl. 18:27-19:00

Pause


033/19 Kvalitetsrapport for grunnskolen i Østre Toten 2018 kl. 19:30-19:39
034/19 Eidsiva Energi AS – Transaksjon med Hafslund E-CO kl. 19:39-20:16
035/19 Søknad om finansiering av 3 enheter i Bjørnsgård
barnehage kl. 20:16- 20:26
036/19 Søknad om finansiering av 4 nye enheter i Lena FUS
barnehage kl. 20:26-20:36
037/19 Fordeling av ressurser til oppvekst kl. 20:36-20:46
038/19 Egenbetaling for tilberedning av tørrmat kl. 20:46-20:48
Saken trekt 039/19 Kjøp av friområde i Nordlia
040/19 Statusrapport 1. kvartal 2019 kl. 20:48-20:49
041/19 Nytt valglokalet i Skreia krets kl. 20:49-20:50
Saken trekt 042/19 Valg av nytt medlem i barn, oppvekst og opplæring
(BOO)

043/19 Kommunalt tilskudd til utbygging av bredbånd i Østre Toten kl. 20:50- 21:07

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

To Top