Kommunestyremøter

Kommunestyremøte fra Østre Toten 20. februar kl. 17:00

Sak nr. Sakstittel

001/19 Godkjenning av innkalling

002/19 Godkjenning av saksliste

003/19 Godkjenning av protokoll

004/19 Orienteringssaker

005/19 Referatsaker

006/19 Søknad om kommunalt tilskudd til Montessoribarnehage 007/19 Bosetting av flyktninger 2019

008/19 Kommunal garanti for lån til ATS Gjøvik Toten

009/19 Økte budsjettrammer – overføring av spillvann fra Lena til Skreia renseanlegg

010/19 Omdisponering av timer i grunnskolen

011/19 Reforhandlede samhandlingsavtaler mellom Sykehuset Innlandet HF og Østre Toten kommune

012/19 Reguleringsplan for Fv. 33 Skreia – Bredding av fortau – sluttbehandling

013/19 Detaljreguleringsplan for Hagegata 12 – andregangsbehandling med sluttbehandling

007/19 Bosetting av flyktninger 2019 008/19 Kommunal garanti for lån til ATS Gjøvik Toten

009/19 Økte budsjettrammer – overføring av spillvann fra Lena til Skreia renseanlegg

010/19 Omdisponering av timer i grunnskolen

011/19 Reforhandlede samhandlingsavtaler mellom Sykehuset Innlandet HF og Østre Toten kommune

012/19 Reguleringsplan for Fv. 33 Skreia – Bredding av fortau – sluttbehandling

013/19 Detaljreguleringsplan for Hagegata 12 – andregangsbehandling med sluttbehandling

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

To Top