Innslag

Andre etasje på Gimle legges ned

Andre etasje på Gimle legges ned

«Andre etasje på Gimle legges ned»  Her en prat med driftsenhetsleder Oddbjørg Pedersen 

Fra mandag 21. Januar skal alle beboerne i andre etasje ved Gimle sykehjem på Bøverbru være flyttet ned til første etasje. Etter at flyttinga er gjort blir hele andre etasje stengt. Dette er en konsekvens av at kommunen må finne inndekninger på i underkant av 30 mill. kroner, på årets budsjett, for å komme i balanse……. En reduksjon av tre langtidssykeplasser skal gi enn innsparing på to mill.kroner ved at det blir en reduksjon i bemanning på vel fire årsverk. I første etasje ved Gimle, vil det bli 25 langtids sykehjemsplasser At hele andre etasje blir stengt vil bidra til et mer helhetlig Gimlebygg, sier driftsenhetsleder Oddbjørg Pedersen, som har full forståelse for folks spørsmål om dett kan være den beste løsning….

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

To Top