Innslag

Skatte og innfordringssjef Arne Eivind Moger

Måned fakturering nytt i Vestre Toten

Fra 1. januar innførte Vestre Toten kommune et tilbud om månedlig fakturering av kommunale avgifter.
Ordningen med fakturering fire ganger i året skal fortsatt opprettholdes, men nå blir det altså en mer fleksibel ordning.
Skatte og innfordringssjef Arne Eivind Moger, har denne begrunnelsen for at man når gir tilbudet om månedlig fakturering……

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

To Top