Kommunestyremøter

Kommunestyre fra Vestre Toten 29. november kl. 18:00 – Lydfiler lagt ut

Kommunestyremøte fra Vestre Toten 29. november 2018

Kommunestyre fra Vestre Toten 29. november kl. 18:00 – 19:34

Oppstart kl . 18:00 – 18:03
0102/18 – GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA FORRIGE MØTE kl. 18:03-18:04
0103/18 – REFERATER kl. 18:04-18:09
0104/18 – VESTRE TOTEN UNGDOMSSKOLE – BUDSJETTJUSTERINGER… kl. 18:09-18:58
0105/18 – BUDSJETT OG AKTIVITETSOPPFØLGING 2018 – TREDJE KVARTAL kl. 18:58-19:03
0106/18 – INNLÅN STARTLÅN FRA HUSBANKEN FOR 2019 kl. 19:03-19:16
0107/18 – NØDSTRØM RÅDHUSET kl. 19:16-19:19
0108/18 – DRIFT OG VEDLIKEHOLD – HOLEVEGEN, BØVERBRU kl. 19:19-19:25
0109/18 – SØKNAD OM FRITAK FRA POLITISEK VERV – PER ERIK  BERGSTUEN kl. 19:25-19:28

Åpen Post kl. 19:28-19:33

Møte slutt kl. 19:34

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

To Top