Kommunestyremøter

Kommunestyremøte fra Vestre Toten 31. oktober – Lydfiler lagt ut

kl. 18:00-18:58

Kommunestyremøte fra Vestre Toten 31. oktober 2018 kl. 18:00-18:58

kl. 19:24-21:28

Kommunestyremøte fra Vestre Toten 31. oktober 2018 kl. 19:24-21:28

Saksliste 31. oktober kl. 18:00

  • Oppstart kl. 18:00-18:02

Orientering av Toten Transport  og LRN kl. 18:03-18:38

0090/18 – GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA FORRIGE MØTE kl. 18:02-18:02
0091/18 – ORIENTERINGER /MELDINGER kl. 18:02-1838
0092/18 – REGULERINGSPLAN – FJORDGATA SØR – GODKJENNING kl. 18:38-18:41
0093/18 – ATP RAUFOSS – PROSJEKTSTYRINGSPLAN GODKJENNING kl. 18:41-18:58

Pause 
0094/18 – REVIDERING DELEGERINGSREGLEMENT FOR VESTRE TOTEN KOMMUNE -… kl. 19:24-19:50
0095/18 – NEDBRENNING – SAGVOLL SKOLE kl. 19:50-19:56

0097/18 – LEIE AV LOKALER I SAGVOLLVEGEN 1, RAUFOSS kl. 19:56-20:03

0096/18 – INNLØSING AV ÅRLIGE ERSTATNINGER – SKJELBREIASKJØNNET kl. 20:03-20:11
0098/18 – BUDSJETT 2018 OG ØKONOMIPLAN FOR PERIODEN 2018 – 2021… kl. 20:11-20:51
0099/18 – FINANSRAPPORT FOR 2018 ANDRE TERTIAL kl. 20:58-21:07
0100/18 – KOMMUNESTYREVALGET OG FYLKESTINGSVALGET 2019 kl. 21:07-21:13
0101/18 – SØKNAD OM FRITAK SOM MEDDOMMER I TINGRETTEN 2017 – 2020 kl. 21:13-21:14

Åpen Post kl. 21:14-21:27

  • Møte slutt 21:28
1 Comment

1 Comment

  1. Pingback: tamoxifen

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

To Top