Kommunestyremøter

Kommunestyremøte fra Østre Toten 17. oktober – Lydfiler lagt ut

Direkte overføring av kommunestyremøte fra Østre Toten 17. oktober kl. 17:00 – 19:45

Kommunestyremøte fra Østre Toten kommune fra kl. 17:00-18:58

Kommunestyremøte fra Østre Toten kommune kl. 19:30-19:45

Sak nr. Sakstittel

Oppstart kl. 17:00-17:03

1 min stillhet
084/18 Godkjenning av innkalling kl. 1705-17:05
085/18 Godkjenning av saksliste kl. kl. 17:05-17:06
086/18 Godkjenning av protokoll kl. 17:06:17:07
087/18 Referatsaker kl. 17:07-17:08

098/18 Status hjemmetjenester kl. 17:08 -18:08
088/18 Forslag til investeringsplan 2019-2029 Vann og avløp kl. 18:08-18:28
089/18 Eidsiva Energi – Konvertering av lån til egenkapital kl. 18:28-18:29
091/18 Detaljreguleringsplan for Sukkestadtunet – andregangsbehandling med sluttbehandling kl. 18:29-18:31
092/18 Revidering Alkoholpolitiske retningslinjer 2018 kl. 18:31-18:46
093/18 Kommunalt eldreombud i Østre Toten kommune kl. 18:46-18:58

Pause til 19:32
094/18 Utleiereglement for kommunale skoler og barnehager-2 kl. 19:32-19:34
095/18 Bredbåndstrategi for Østre Toten kommune – 2018 kl. 19:32-19:40
096/18 Tjenesteytingsavtale mellom Østre Toten kommune og Østre Toten  kirkelige fellesråd kl. 19:40-19:41
097/18 Kommunestyre- og fylkestingsvalg 2019 – 
Stemmekretser – valglokaler – åpningstider kl. 19:41-19:43

Møte slutt kl. 19:45

  • Går ut 090/18 Driftsprosjektet Labo
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

To Top