Kommunestyremøter

Kommunestyremøte fra Vestre Toten 13. september – Lydfiler lagt ut

Kommunestyremøte fra Vestre Toten 13. september kl. 12:00 – 18:02

Kommunestyremøte fra Vestre Toten 13. september 2018 – kl. 12:00-14:31

Kommunestyremøte fra Vestre Toten 13. september 2018 – kl. 15:05-18:02

Oppstart kl. 12:03
0074/18 – GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA FORRIGE MØTE kl.  12:03-12:04
0075/18 – INTERPELLASJON FRA SVEIN ERIK SØRENSEN – RAUFOSS TILKJENNES… kl. 12:04-12:42
0076/18 – REFERATER kl. 12:-42-12-44
0077/18 – BUDSJETT OG AKTIVITETSOPPFØLGING 2018 – FØRSTE HALVÅR kl. 12:54-13:53
0078/18 – BEVILGNING – ARKITEKTKONKURRANSE – EUROPAN 15 kl. 13:54-14:02
0080/18 – SØKNAD OM FORTSATT PERMISJON – ALEKSANDER DYRNES kl. 14:02-14:03

0081/18 – SØKNAD OM FRITAK SOM MEDDOMMER I TINGRETTEN 2017 – 2020 kl. 14:03-14:04

0079/18 – STRATEGISK PLAN FOR GJØVIKREGIONEN 2018-2022 -… kl. 14:04- 14:31

0082/18 – BARNEVERNLØFT INNLANDET kl. 15:05 – 18:02

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

To Top