Kommunestyremøter

Kommunestyremøte fra Vestre Toten 21. juni – Lydfiler lagt til

Ordfører Leif Waarum

Kommunestyremøte fra Vestre Toten 21. juni

Kommunestyresalen,  kl. 09:00-14:55

 

 

Møteinnkalling
Åpning kl. 09:00-09:04
0054/18 – GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA FORRIGE MØTE kl. 09:04-09:08
0055/18 – INTERPELLASJON FRA PAULA ELVESVEEN – AVFALLSSORTERING I… kl. 09:20
Utsatt – 0056/18 – INTERPELLASJON FRA SVEIN ERIK SØRENSEN – RAUFOSS TILKJENNES…
0057/18 – ORIENTERINGER / MELDINGER kl. 09:20- 10:29
0058/18 – REFERATER kl. 10:30-10:30
Rause 10 min
0059/18 – PLANER OG UTREDNING AV GIMLETOMTEN kl. 10:40-10:55
0060/18-GODKJENNING AV REGULERINGSPLAN FOR RÅDHUSKVARTALET MED.. kl.10:56-11:28
Pause
0061/18 – ØKNING AV HALLKAPASITET FOR SKOLE, IDRETT OG FYSISK… kl. 12:01-12:28
0062/18 – OMBYGGING AV IHLE SKOLE TIL BARNEHAGELOKALER kl. 12:28-12:47
0063/18 – IHLE FLERBRUKSHUS – DRIFTSAVTALE kl. 12:47-12:54
Pause 10 min
0064/18 – BUDSJETT 2018 – JUSTERING AV RAMMER TEKNISK DRIFT kl. 13:05-13:15
0065/18 – FINANSRAPPORT FOR 2018 FØRSTE TERTIAL kl. 13:15-13:28
0066/18 – INTERKOMMUNAL FOSTERHJEMSTILSYN kl. 13:28-13:32
0067/18 – EIERSTRATEGI FOR HORISONT MILJØPARK IKS kl. 13:32-13:41
0068/18 – GJØVIKREGIONEN UTVIKLING – ETABLERING AV INNOVASJONSHUS kl. 13:41-13:50
Pause til kl. 14:00
0069/18 – IMPLEMENTERING AV FORSØKET MED NAV I VIDEREGÅENDE SKOLE OG… kl. 14:00-14:02
0070/18 – ÅRSRAPPORT LEAN 2017 kl. 14:02-14:29
0071/18 – FASTSETTELSE AV TILSYNSAVGIFT FOR STEDLIG SALG AV… kl. 14:29-14:33 g.møte kl. 14:40-14:41
0072/18 – OMSTILLINGSPROGRAMMET I VESTRE TOTEN – SLUTTRAPPORT kl. 14:41-14:51
0073/18 – SYKELØNNSORDNING FOR ORDFØRERE kl. 14:51-14:55

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

To Top