Kommunestyremøter

Kommunestyremøte fra Østre Toten 20. juni – Lydfiler lagt ut

Østre Toten Kommune Guri Bråten

Ordfører Guri Bråthen – Østre Toten kommune

Sak 059/18 Agenda Kaupang v/ Rune Olbekk

Kommunestyremøte fra Østre Toten 20. juni kl. 17:00-20:01

Sak nr. Sakstittel
Oppstart kl. 17:00-17:01
056/18 Godkjenning av innkalling kl. 17:01-1701
057/18 Godkjenning av saksliste kl. 17:02-17:02
070/18 Interpellasjon fra Lasse Gran Klimatrussel  kl. 17:03-17:09
058/18 Godkjenning av protokoll kl. 17:09-17:10
059/18 Orienteringssaker: Status heltidsprosjektet innenfor omsorg v/Agenda Kaupang v/ Rune Olbekk  kl. 17:10-18:04
060/18 Referatsaker kl. 18:04-18:04
061/18 Strategiske prioriteringer 2019 – 2022 kl. 18:04-18:40
062/18 Mandat for arbeid med strategidokumentet for Oppvekst 2040 kl. 18:40-18:59
Pause fra 18:59-19:31
063/18 Rebudsjettering av investeringsprosjekter 2018 kl. 19:31-19:35
064/18 AS Oplandske Dampskibsselskap – søknad om kjøp av aksjer kl. 19:35-19:36
065/18 Reglement for regionrådet i Gjøvikregionen kl. 19:36-19:350
067/18 Detaljreguleringsplan for Syljulibakken massetak – 2.gangs behandling med sluttbehandling kl. 19:50-19:51
068/18 TV-aksjonen 2018 kl. 19:51- 19:52
069/18 OL Totentroll Søknad om forskudd av mva kl. 19:52- 19:59

Kommunestyremøte slutt kl. 20:01

Utgår fra dagens møte 066/18 Utleiereglement for kommunale skoler og barnehager

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

To Top