Kommunestyremøter

Kommunestyremøte fra Vestre Toten 24. mai – Lydfiler lagt ut

Ordfører Leif Waarum i Vestre Toten

Kommunestyremøte fra Vestre Toten 24. mai kl. 18:00-22:07

 

Åpning kl. 18:00-18:03
0039/18 – GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA FORRIGE MØTE kl. 18:03-18:04
0040/18 – ORIENTERINGER / MELDINGER kl. 18:04-18:17
0041/18 – REFERATER kl. 18:17-18:18
0047/18 – DRIFTSAVTALE RAUFOSS STADION OG DRIFTSSTØTTE RAUFOSS… kl. 18:18-19:02
0042/18 – VESTRE TOTEN KOMMUNES ÅRSREGNSKAP OG ÅRSRAPPORT FOR 2017 kl. 19:02-19:31
0043/18 – TOTENBADET VESTRE TOTEN KF – REGNSKAP 2017 kl. 19:31-19:38

Pause fra kl. 19:38 -20:04
0044/18 – FINANSRAPPORT FOR 2017 kl. 20:04-20:11
0045/18 – BUDSJETT- OG AKTIVITETSOPPFØLGING 1. KVARTAL 2018 kl. 20:11-20:22
0046/18 – TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN 2017 kl. 20:22-21:36
0052/18 – REVIDERT PLAN FOR INTEGRERING I VESTRE TOTEN KOMMUNE kl. 21:36-21:46
0053/18 – REGULERINGSPLAN FOR «TOTEN METALL» – VURDERING AV ROS OG… kl. 21:46-21:54
0048/18 – OPPHEVING AV DELER AV REGULERINGSPLAN FOR SOLHAUG -… kl. 21:54-21:58
0051/18 – REVIDERING AV REHABILITERINGSPLAN FOR VESTRE TOTEN KOMMUNE… kl. 21:58-22:07

Utsatt 0049/18 – FASTSETTELSE AV TILSYNSAVGIFT FOR STEDLIG SALG AV…
Utsatt 0050/18 – OMSTILLINGSPROGRAMMET I VESTRE TOTEN – SLUTTRAPPORT

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

To Top