Kommunestyremøter

Kommunestyremøte fra Østre Toten 9. mai – Lydfiler lagt ut

Østre Toten Kommune Guri Bråten

Ordfører Guri Bråthen – Østre Toten kommune

Kommunestyremøte fra Østre Toten 9. mai 16:03- 20:28

Sak nr. Sakstittel

Åpning kl. 16:03
033/18 Godkjenning av innkalling
034/18 Godkjenning av saksliste
035/18 Godkjenning av protokoll – kl. 16:09
036/18 Orienteringssaker kl. 16:09- 16:31
037/18 Referatsaker kl. 16:31-16:32
038/18 Kvalitetsrapport for grunnskolen i Østre Toten kommune 2017 kl. 16:32- 17:03
039/18 Kontrollutvalgets årsrapport 2017 kl. 17:03-17:04
040/18 Årsrapport 2017 kl. 17:04-17:26
041/18 Regnskap 2017 kl. 17:26-17:28
042/18 Finansrapport 2017 kl. 17:28-17:29
043/18 Behov for økt økonomisk ramme for utbygging av Skreia renseanlegg kl. 17:29-17:50
044/18 Bredbåndutbygging – utbyggingstilskudd kl. 17:50-17:56
045/18 Endringer i kjøkkentjenesten kl. 17:56-18:03
046/18 Søknad om midler fra integreringsfondet til videreføring av prosjektet Flere farger Toten kl. 18:03-18:23

Pause
047/18 Samlokalisering av Helsestasjonstjenesten på Lena kl. 19:00- 19:40
048/18 Statusrapport 1. kvartal 2018 kl. 19:40-19:50
049/18 Finans- og gjeldsforvaltningsrapport 1. kvartal 2018 kl. 19:50-19:54
050/18 Eierstrategi Horisont Miljøpark IKS kl. 19:54-20:07
051/18 Lokal forskrift for adresser kl. 20:07-20:08
052/18 Sluttbehandling av forslag til lokal forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg kl. 20:08-20:17
053/18 Detaljreguleringsplan for Fjellhaugvegen massetak – 2. gangs behandling med sluttbehandling kl. 20:17-20:19
054/18 Detaljreguleringsplan for Syttelia massetak – 2. gangs  behandling med sluttbehandling kl. 20:19-20:20
055/18 Høring av rapport fra ekspertutvalget som har vurdert nye oppgaver til fylkeskommunene kl. 20:20-20:28

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

To Top