Kommunestyremøter

Kommunestyremøte fra Vestre Toten 26. april – Lydfiler lagt ut

Ordfører Leif Waarum

Kommunestyremøte fra Vestre Toten 26. april

Møteinnkalling

Oppstart. kl. 18:00-18:04

0030/18 – ORIENTERINGER / MELDINGER kl. Lars Rognås orienterte kl. 18:04-18:39 – – -Omstillingsprogrammet kl. 18:39- 19:10 
0029/18 – GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA FORRIGE MØTE kl. 19:09-19:09
0031/18 – REFERATER

 Pause kl. 19:21- 19:47

Orientering fra Rådmann kl. 19:47-19:54

0032/18 – TILSKUDD RAUFOSS INDUSTRIHISTORISKE SAMLINGER – ETABLERING kl. 19:54-20:08

0033/18 – KIRKEVEIEN DAG – OG AVLASTNINGSSENTER – SLUTTBEHANDLING kl. 20:08-20:11
0034/18 – BREDBÅNDSUTBYGGING – KOMMUNALT UTBYGGINGSTILSKUDD kl. 20:11-20:19
0035/18 – KONTROLLUTVALGET – ÅRSRAPPORT 2017 kl. 20:19-20:24
0036/18 – REGLER FOR UTESERVERING I VESTRE TOTEN KOMMUNE kl. 20:24-20:28
0037/18 – FASTSETTELSE AV TILSYNSAVGIFT FOR STEDLIG SALG AV… kl. 20:28-20:39
0038/18 – SØKNAD OM FRITAK SOM MEDDOMMER I TINGRETTEN 2017 – 2020. kl. 20:29-20:40

Åpen Post kl. 20:40-21:05

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

To Top