Kommunestyremøter

Kommunestyremøte fra Østre Toten 4. april – Lydfiler lagt ut

Kommunestyremøte fra Østre Toten 4. april kl. 17:00-20:45

Østre Toten Kommune Guri Bråten

Ordfører Guri Bråthen – Østre Toten kommune

Åpning kl. 17:00-17:02

Sak nr. Sakstittel
024/18 Godkjenning av innkalling kl. 17:02-17:02
025/18 Godkjenning av saksliste kl. 17:02-17:02
026/18 Godkjenning av protokoll kl. 17:02-17:03
027/18 Orienteringssaker kl. 17:03-18:19
028/18 Politisk innovasjon kl. 18:19-19:00

Pause

028/18 Politisk innovasjon kl. 19:30-19:52 – gruppemøte kl. 20:03-20:16
029/18 Referatsaker kl. 20:16-20:17
030/18 Mjøslab – Forslag til endringer av vedtekter og selskapsavtale kl. 20:17-20:33
031/18 Felles politiråd for Vestre Toten, Gjøvik og Østre Toten kl. 20:33-20:42
032/18 Søknad om fritak fra politisk verv kl. 20:42-20:44

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

To Top