Kommunestyremøter

Kommunestyremøte fra Vestre Toten 22. mars – Lydfiler lagt ut

Vestre Toten – Leif Waarum

Kommunestyremøte fra Vestre Toten 22. mars kl. 18:00- 20:20

Møteinnkalling

Oppstart kl. 18:00-18:02
0021/18 – GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA FORRIGE MØTE kl. 18:02-18:04
0022/18 – ORIENTERINGER / MELDINGER kl. 18:04-18:13
0023/18 – REFERATER kl. 18:13-18:32
0024/18 – GEBYRREGULATIV – LOV OM EIERSEKSJONER FRA 1.1.2018 kl. 18:32-18:34
0025/18 – RESSURSBEHOV NÆRINGS- OG SAMFUNNSUTVIKLING OG PLAN kl. 18:34-19:14
pause
0026/18 – EIERSKAPSMELDING FOR 2016 kl. 19:36-19:45
0027/18 – REGIONALT POLITIRÅD kl. 19:45-20:01
0028/18 – SØKNAD OM FRITAK FRA POLITISKE VERV – FRODE BARSTAD 20:01-20:04
Åpen Post kl. 20:04-20:17

—–

21 juni Dagsmøte

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

To Top