Kommunestyremøter

Kommunestyremøte fra Østre Toten 21. februar – Lydfiler lagt ut

Østre Toten Kommune Guri Bråten

Ordfører Guri Bråthen – Østre Toten kommune

Kommunestyremøte fra Østre Toten 21. februar fra kl. 17:00-20:45

 

 

 

 

Møtested: Bygdestua, Vangen 2850 Lena
Møtetid: kl. 17:00 – 21:00
Sak nr. Sakstittel
001/18 Godkjenning av innkalling kl. 17:00-17:01
002/18 Godkjenning av saksliste kl. 17:02-17:04
023/18 Interpellasjon kl. 17:04-17:12
003/18 Godkjenning av protokoll kl. 17:12-17:12
Utgått 004/18 Delegerte saker
005/18 Orienteringssaker Innbyggerundersøkelse helse og omsorg 2017 kl. 17:12-18:26
006/18 Referatsaker kl. 18:26-18:27
007/18 Kartleggingsrapport: Antall ansatte per bruker i hjemmetjenesten kl. 18:27-18:40
008/18 Forvaltningsrevisjonsrapport: Lovpålagte samarbeidsutvalg i barnehage og skole kl. 18:40-18:444
009/18 Høring – regionale planer for samferdsel, verdiskaping og kompetanse kl. 18:44-18:54
010/18 Eierskapsmelding 2016 – Østre Toten kommunes versjon kl. 18:54-18:58
Pause
011/18 Forslag til omlegging av takst- og rabattstruktur på strekningen FV33 Skreifjella Totenvika kl. 19:30-19:35
012/18 Kommunalt tilsynsansvar med tobakkssalg kl. 19:35-Gruppemøte 20:03-20:08-20:19
013/18 Behandling av sluttrapport fra VAR-komiteen kl. 20:19-20:27
014/18 Søknad om forskuttering av MVA til FK Toten klubbhus kl. 20:19-20:29
015/18 Søknad om forskuttering av mva til Il Kolbukameratene lysløype kl. 20:29-20:30
016/18 Deltagelse i forskningsprosjekt «Den gode kulturkommune» kl. 20:30-20:32
017/18 Klage over avslag på søknad om tilskudd – Bjørnsgård barnehage kl. 20:32-20:37
018/18 Klage over avslag på søknad om tilskudd – Bonderubakken gårdsbarnehage kl. 20:37-20:39
019/18 Søknad om fritak fra politiske verv kl. 20:39-20:41
020/18 Fritak fra politiske verv kl. 20:41-20:42
021/18 Fritak fra politiske verv kl. 20:42-20:43
022/18 Suppleringsvalg av siste varamedlem i takstnemnda kl. 20:43-20:45

 Møte slutt kl. 20:45

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

To Top