Innslag

Kulturaften 9. februar – Årets kultur- og idrettspriser, frvilligpris, kulturstipend og idrettsstipend går til

Fra kulturaften 9. februar

Årets kultur- og idrettspriser, frvilligpris,kulturstipend og idrettsstipend går til:

I tillegg til kultur- og idrettspris og frivilligpris deles det også ut kulturstipend og idrettsstipend for ungdom.

I 2018 går kulturstipendet til Kristine Legenæs som har vært aktiv i korps og fortiden tar utdanning innen musikk på Barratt Due Musikkinstitutt. Kristine har planer om å fortsette utdanningen med ett år med musikkpedagogikk og deretter en master i utøvende musikk.  Kristine drømmer om å jobbe som utøvende musiker i et profesjonelt orkester eller korps, samt å dirigere og instruere lokale skolekorps.

Idrettsstipendet tildeles i år en ung fotballjente fra Bøverbru som har utmerket seg både lokalt og på landsbasis: Benedikte Sand Birkeland. Hun har spilt for alle aldersbestemte landslag fra J15 til U23. Hun spiller nå for Lyn Oslo, som sesongen 2017 rykket opp til Toppserien med Benedikte som kaptein. Benedikte har store ambisjoner for fotballen og er nylig utdannet idrettspedagog.

Kultur- og idrettsprisen 2018 tildeles V

iseklubben Børre.

 

Et enstemmig Utvalg for velferd og opplæring vedtok før jul at kultur- og idrettsprisen går til Viseklubben Børre i sterk konkurranse med flere andre gode kandidater.  Forslagstillerunderstreker at viseklubben Børre har er en viktig kulturell bidragsyter i lokalmiljøet.   De har bl.a. spilt sammen med Jan Eggum, Erik Bye og Geir Lystrup og vært oppvarmingsband for Halvdan Sivertsen og Odd Norstoga.

Frivilligprisen for 2018 går til Kåre Eng fra Bøverbru for sitt mangeårige engasjement i lokalmiljøet og bidrag til felleskapet på Bøverbru.  Han har bl.a. vært engasjert i gatelyskomiteen, lysløypekomiteen, Bøverbru idrettslag, Bøverbru muikkforening og mye mye mer. Det siste store prosjektet er restaurering av den gamle Kalkovnen ved Hexum Kalverk på Bøverbru.

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

To Top