Kommunestyremøter

Kommunestyremøte fra Østre Toten 13. desember 2017

Kommunestyremøte fra Østre Toten 13. desember kl. 13:02 – 19:53

Åpning kl. 13:02-13:03

Sak nr. Sakstittel

Ildsjelpris – Harald Udnæseth fra  Østre Toten skilag kl. 13:03-13:17
124/17 Godkjenning av innkalling kl. 13:17-13:20
125/17 Godkjenning av saksliste kl. 13:23-13:26
126/17 Godkjenning av protokoll kl. 13:26-13:27
138/17 Forespørsel om midlertidig utvidelse av salgs- og skjenkebevillinger i Østre Toten kl. 13:27-13:28
146/17 Rusmiddelpolitisk handlingsplan revidert 29.11.2017 kl: 13:28- 13:53
147/17 Valg av nemnder etter at medlemmer har trukket seg 2017 kl. 13:53-13:56
127/17 Statusrapport 3. kvartal 2017 kl. 13:56-13:59
128/17 Budsjettjustering 2017 kl. 13:59-14:02
129/17 Finans- og gjeldsrapport 3. kvartal 2017 kl. 14:02-14:03
130/17 Rebudsjettering av investeringer høsten 2017 kl. 14:03-14:04
131/17 Forsterket botilbud – avslutning av prosjektet kl. 14:04-14:06
132/17 Søknad om finansiering av flere enheter i Bjørnsgård barnehage kl. 14:06-14:11
133/17 Klage over avslag på søknad om tilskudd- Toten Montessoriskole og barnehage kl. 14:11-14:21
134/17 Lena IF – søknad om forskuttering av moms kl. 14:21-14:25
135/17 Reguleringsplan for bussholdeplass fv.33 Holdeplass Bilitt – sluttbehandling kl. 14:25-14:28
136/17 Ny samarbeidsavtale om felles 110-sentral for Innlandet kl. 14:28-14:29
137/17 Gebyr ved feiing og tilsyn med fyringsanlegg i fritidsboliger kl. 14:29-14:31
139/17 BOSETTING AV FLYKTNINGER 2018 kl. 14:31-14:36
140/17 Status på vedtak fra sak 094/17 kl. 14:36-14:48
141/17 Eiendomsskatt i Østre Toten kommune 2018 kl. 14:48-15:15
142/17 Fritak fra eiendomsskatt i henhold til eiendomsskatteloven §7 for 2018 kl. 15:15-15:17
143/17 Forslag til retningslinjert ved søknad om nedsettelse og ettergivelse av eiendomsskatt, jfr.  eiendomsskatteloven §28 kl. 15:17-15:22
144/17 Årsbudsjett 2018 – Avgifter og gebyrer, betalingssatserog egenandeler kl. 15:22-15:23

Pause til kl. 16:29
145/17 Styringsdokument 2018. Handlingsprogram og økonomiplan 2018 – 2021 med årsbudsjett 2018 – Endelig behandling i formannskap og kommunestyre kl. 16:29-18:34

pause kl. 18:34-19:21

145/17 Styringsdokument 2018. Handlingsprogram og økonomiplan 2018 – 2021 med årsbudsjett 2018 – Endelig behandling i formannskap og kommunestyre kl. 19:21-19:53

 

 

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

To Top