Kommunestyremøter

Kommunestyremøte fra Vestre Toten 12. desember 2017

Kommunestyremøte fra Vestre Toten 12. desember

Kommunestyresalen, 08:30 – 15:00

Møteinnkalling

Åpning kl. 08:30-08:34

Folkets Spørretime kl. 08:34-08:54
0102/17 – GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA FORRIGE MØTE kl. 08:54-08:56
0103/17 – REGULERINGSPLAN FOR RUD KLOKKERGÅRD, BØVERBRU -… kl. 08:56-09:05
0104/17 – SEPTIKRENOVASJONSGEBYR 2018 kl. 09:05- 09:20
0105/17 – RENOVASJONSGEBYR 2018 kl. 09:20-09:21
0106/17 – VANN OG AVLØPSGEBYRER 2018 kl. 09:21-09:22
0107/17 – BRANNVERN – GEBYRREGULATIV 2018 kl. 09:22-09:23
0108/17 – KONTROLLUTVALGETS BUDSJETT 2018 kl. 09:23- 09:24
0109/17 – TOTENBADET VESTRE TOTEN KF – BUDSJETT 2018 kl. 09:24-09:37
0110/17 – INNLÅN STARTLÅN – 2018 kl. 09:37-09:42

pause
0111/17 – BUDSJETT 2018 OG ØKONOMIPLAN FOR PERIODEN 2018 – 2021 kl. 09:57-11:25

Pause

0111/17 – BUDSJETT 2018 OG ØKONOMIPLAN FOR PERIODEN 2018 – 2021 kl. 12:45-13:56 gruppemøte kl. 13:56-13:59 – 13:59-14:12 (gruppemøte kl. 14:12-14:15) kl. 14:15-14:21

0112/17 – RAUFOSS STORHALL – REPARASJON/INGANGSETTING ETTER KOLLAPS kl. 14:21-14:32
0113/17 – BOSETTING AV FLYKTNINGER ÅR 2018 kl. 14:32-14:36

0116/17 – FRAMTIDIG BARNESKOLESTRUKTUR I VESTRE TOTEN KOMMUNE -… kl. 14:32- 15:00

Utsatt

0114/17 – RETNINGSLINJER FOR ETABLERING AV INTERNASJONALT RÅD I…
0115/17 – REGLEMENT FOR VESTRE TOTEN KOMMUNESTYRE – INTERPELLASJON

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

To Top