Kommunestyremøter

Kommunestyremøte fra Vestre Toten 16. november 2017

Kommunestyremøte fra Vestre Toten kl. 18:00 – 20:07, 16. november

16.11.2017 Kommunestyret
Kommunestyresalen, 18:00 – 20:07
Møteinnkalling

Åpning kl. 18:00-18:02
0095/17 – GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA FORRIGE MØTE kl. 18:02-18:05
0096/17 – REFERATER kl. 18:05-18:07
0097/17 – ORIENTERINGER / MELDINGER kl. 18:07-18:38
0098/17 – BUDSJETT OG AKTIVITETSOPPFØLGING 2017 – 3. KVARTAL kl. 18:38-18:58
0099/17 – HELHETLIG RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE 2017 kl. 18:58-19:31
0100/17 – BRANNVERN – NY SAMARBEIDSAVTALE OM 110-SENTRAL kl. 19:32-19:46
0101/17 – OMVALG – STYREMEDLEM I SIVESIND VANNVERK kl. 19:46-19:49

Åpen Post kl. 19:49-20:07

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

To Top