Kommunestyremøter

Kommunestyremøte fra Østre Toten 15. november 2017

Kommunestyremøte fra Østre Toten kl. 17:01-19:40, 15. november

Sak nr. Sakstittel

Åpning kl. 17:01-17:03
116/17 Godkjenning av innkalling kl. 17:03-17:03
117/17 Godkjenning av saksliste kl. 1703-17:04

123/17 Valg av nemnder etter at medlemmer har trukket seg 2017 – saken utsatt

118/17 Godkjenning av protokoll kl. 17:04-17:04
119/17 Orienteringssaker / Eidsiva Energi kl. 17:04-17:53                                                                          Politisk inovasjon kl. 17:53-18:37
120/17 Endringer i ekteskapsloven om kommunale vigsler kl. 18:37-18:48
121/17 Videreføring av samarbeidsprosjektet Stor-Oslo Nord kl. 18:48-19:00

Pause
122/17 Områdereguleringsplan for Valle – 2.gangsbehandling med sluttbehandling kl. 19:29-19:37

Slutt :19:40

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

To Top