Kommunestyremøter

Kommunestyremøte 26. oktober – Toten Hotel på Sillongen – Lydfiler lagt ut

26. oktober 2017 Kommunestyret

Toten Hotel på Sillongen, 18:00 – 20:03

Møteinnkalling

Oppstart kl. 18:00-18:04

0087/17 – GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA FORRIGE MØTE kl. 18:04-18:05

0088/17 – REFERATER kl. 18:05-18:05

0089/17 – ORIENTERINGER / MELDINGER – Orientering fra Krisesenteret kl. 18:05-18:32
0090/17 – FINANSIERING AV FELLES DIGITALISERINGSPROSJEKTER FOR… kl. 18:39-18:45
0091/17 – LESEBRETT KOMMUNENS FOLKEVALGTE – UTSKIFTING kl. 18:45-18:57

Pause
0092/17 – FINANSRAPPORT FOR 2017 – ANDRE TERTIAL kl. 19:31-19:41
0093/17 – KOMMUNALE VIGSLER kl. 19:41-19:46
0094/17 – NYVALG – SAKKYNDIG NEMD FOR EIENDOMSSKATT OG SIVESIND… kl. 19:46-19:49

Åpen Post kl. 19:49-20:03

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

To Top