Kommunestyremøter

Kommunestyremøte fra Østre Toten 11. oktober kl. 17:02 – 21:20, Lydfiler lagt ut

Kommunestyremøte fra Østre Toten 11. oktober kl. 17:02 – 21:20

Sak nr. Sakstittel

Oppstart kl. 17:02-17:05
107/17 Godkjenning av innkalling kl. 17:05-17:05
108/17 Godkjenning av saksliste kl. 17:05-17:05
109/17 Godkjenning av protokoll kl. 17:05-17:07
110/17 Orienteringssaker Horisont Renovasjon AS v/ Stein Giæver kl. 17:07-1723 Gjøvik Krisesenter Daglig Leder og Styreleder 17:23-17:58
111/17 Ny velferd 2040 Kl. 17:58-19:33

Pause kl. 19:33-20:00
112/17 Utbygging av Gjøvik interkommunale legevakt kl. 20:00-20:06
113/17 Detaljreguleringsplan for Alfhaug – andregangsbehandling med sluttbehandling  kl. 20:06- 20:12
114/17 Prosjekt Flere Farger – søknad om midler fra Integreringsfondet kl. 20:12-20:25
115/17 Integreringstilskudd lag og foreninger kl. 20:25-21:20

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

To Top