Kommunestyremøter

Kommunestyremøte i Østre Toten 13. september. Lydfiler lagt ut.

Kommunestyremøte i Østre Toten 13. september 2017 – fra kl. 17:05 – 21:36

Sak nr. Sakstittel

Åpning av møte kl. 17:05-17:07
085/17 Godkjenning av innkalling kl. 17:07-17:07
086/17 Godkjenning av saksliste kl. kl. 17:08-17:08
087/17 Godkjenning av protokoll kl. 17:08-17:08
088/17 Referatsaker kl. 17:09-17:09
089/17 Orienteringssaker kl. 17:09-17:31
090/17 Regional strategi for utvikling av framtidas bomiljø og lokalsamfunn kl. 17:31-17:54
091/17 Statusrapport 1. halvår 2017 kl. 17:54-18:36
092/17 Budsjettjustering 2017 kl. 18:36-18:38
093/17 Finans- og gjeldsforvaltningsrapport for 1. halvår 2017 kl. 18:38-18:39
094/17 Oppfølging av rapport fra tverrpolitisk gruppe, Innretning av eiendomsskatt i Østre Toten kommune kl. 18:39-19:07

Pause kl. 19:07-19:38

094/17 Oppfølging av rapport fra tverrpolitisk gruppe, Innretning av eiendomsskatt i Østre Toten kommune kl. 19:38-19:50
095/17 Søknad om kommunalt tilskudd til flere enheter ved Bonderudbakken gårdsbarnehage kl. 19:50-19:54
096/17 Søknad om kommunalt tilskudd til Montessoribarnehage kl. 19:54-(pause 20:42 -20:49)-20:50
097/17 Sluttbehandling – Felles forskrift om renovasjon av husholdningsavfall, Gjøvik, Østre Toten, Vestre Toten,
Nordre Land, Søndre Land kommuner, Oppland kl. 20:50-21:02
098/17 Utbygging av vannforsyning Skreia – Totenviken skole kl. 21:02-21:03
099/17 Kulturminneplan – oppstart kl. 21:03-21:06
100/17 Søknad om fritak fra eiendomsskatt i henhold til eiendomsskatteloven §7 a) kl. 21:06-21:07
101/17 Selskapsavtale for Innlandet Revisjon IKS fra 01.01.18 kl. 21:07-21:08
102/17 Revidert kommunikasjonsstrategi kl. 21:08-21:14
103/17 Valg av faste møtefullmektiger til forliksrådet for 2015-2019 kl. 21:14-21:16
104/17 Fritak fra politiske verv kl. 21:16-21:21
105/17 Fritak fra politiske verv ut perioden 2019 kl. 20:21-21:27
106/17 Areal- og transportstrategi for Mjøsbyen – invitasjon til prosjektdeltagelse kl. 21:27-21:35

Møte slutt kl. 21:36

 

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

To Top