Kommunestyremøter

Kommunestyremøte i Vestre Toten 31. august – Lydfiler lagt ut

Kommunestyresalen, 18:00 – 22:32
Møteinnkalling
0065/17 – GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA FORRIGE MØTE kl. 18:00-18:05
0066/17 – REFERATER kl. 18:05-18:08
0067/17 – ORIENTERINGER / MELDINGERkl. 18:08-19:18
0068/17 – REGULERINGSPLAN FOR SILLONGEN SØR – BEHANDLING AV KLAGE PÅ… kl. 19:18-19:27
0069/17 – REGULERINGSPLAN FOR SOLGÅRD (ØVERBYVEGEN 24) -… kl. 19:27-19:42
Pause
0070/17 – REGIONAL STRATEGI FOR UTVIKLING AV BOMILJØ OG LOKALSAMFUNN… kl. 20:10-20:31
0071/17 – LOVLIGHETSKONTROLL – KOMMUNESTYRESAK 24/17 – IHLE SKOLE kl. 20:31-21:46
0072/17 – SØKNAD OM UTVIDET LÅNEGARANTI OG DRIFTSTILSKUDD NAMMO… kl. 21:46-21:20
0073/17 – OMBYGGING OG BRUKSENDRING AV UNDERETASJEN I BYGG I SIGURD…
0075/17 – FORSKRIFT OM RENOVASJON AV HUSHOLDNINGSAVFALL, GJØVIK,…
0077/17 – SØKNAD OM FRITAK FRA POLITISKE VERV – PER ERIK BERGSTUEN
0078/17 – INNLANDET REVISJON IKS – ENDRINGER I SELSKAPSAVTALE

Utsatt til neste møte

0074/17 – BUDSJETT OG AKTIVITETSOPPFØLGING 2017 – FØRSTE HALVÅR
0076/17 – TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN 2016

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

To Top